Wynagrodzenie

Nasza Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby zadowolić każdego Klienta. Przed przyjęciem sprawy poddajemy ją szczegółowej analizie. Następnie ustalamy z Klientem indywidualną strategię, by osiągnąć wyznaczony cel. Wynagrodzenie jest każdorazowo ustalane z Klientem. Jego wysokość jest uzależniona od charakteru i stopnia zawiłości zleconej sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy.

 

Wynagrodzenie może przyjąć formę:

 

  • wynagrodzenia ryczałtowego: jest to z góry ustalona kwota indywidualnie z Klientem. Tę formę wynagrodzenia proponujemy w sprawach, w których możliwe jest określenie przybliżonego czasu oraz nakładu pracy;
  • wynagrodzenia godzinowego: ten rodzaj wynagrodzenia jest dedykowany głównie podmiotom korzystającym ze stałej obsługi prawnej. Jego wysokość obliczana jest w oparciu o stawkę godzinową ustaloną wspólnie z Klientem. Formę tę zalecamy w przypadkach, gdy trudno jest z góry określić czas oraz nakład pracy;
  • success fee (wynagrodzenie za pozytywny wynik sprawy): umowa z Klientem może dodatkowo przewidywać, że Kancelaria otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za pozytywny wynik sprawy.
telefon radca Chabiera

+48 795 219 070

adres radca Chabiera

Piła, ul. Kadetów 4/1 (wejście od ulicy Podchorążych)

mail radca Chabiera

kancelaria@radca-chabiera.pl

PRO BONO Porady prawne
telefon radca Chabiera

+48 795 219 070

adres radca Chabiera mail radca Chabiera

kancelaria@radca-chabiera.pl

PRO BONO Porady prawne