Klient biznesowy

Stała obsługa prawna

 

Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmuje w szczególności:

 • windykację należności
 • udzielanie opinii prawnych ustnych i pisemnych związanych z bieżącą działalnością gospodarczą przedsiębiorcy
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów
 • opracowywanie pism przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej
 • prowadzenie procesów sądowych we wszystkich instancjach łącznie
  z postępowaniami egzekucyjnymi
 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji
  oraz sądami administracyjnymi
 • pomoc prawną w toku kontroli przez takie instytucje jak Państwowa Inspekcje Pracy, Sanepid itp.
 • udział w negocjacjach z partnerami handlowymi

 

Współpracujemy z prawnikami specjalizującymi się w prawie podatkowym oraz prawie zamówień publicznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom najbardziej wymagających Klientów.

Windykacja należności

 

Zdajemy sobie sprawę jak ważną kwestią jest zachowanie płynności finansowej. W tym celu zapewniamy pomoc prawną w odzyskaniu zaległych płatności. W pierwszej kolejności zawsze staramy się rozwiązać spór na drodze pozasądowej. W ten sposób pomagamy Państwu zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej kierujemy sprawę do sądu.

Reprezentacja w sądzie

 

Jednym z głównych przedmiotów działalności jest doradztwo i reprezentowanie Klientów w sporach sądowych. Posiadamy w tym zakresie bogate doświadczenie. Kancelaria z sukcesem występowała i występuje w imieniu Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Prawo pracy

 

Jedną z podstawowych gałęzi prawa, z którą spotykają się przedsiębiorcy na co dzień jest prawo pracy. Pomagamy m. in. w takich sprawach jak:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę
 • przygotowywanie umów związanych z zakazem konkurencji
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania umów o pracę
 • przygotowywanie i sporządzanie regulaminów wymaganych w przedsiębiorstwie
 • dochodzenie roszczeń od pracowników w przypadku wyrządzenia szkody pracodawcy
 • reprezentowanie przed sądem pracy
telefon radca Chabiera

+48 795 219 070

adres radca Chabiera

Piła, ul. Kadetów 4/1 (wejście od ulicy Podchorążych)

mail radca Chabiera

kancelaria@radca-chabiera.pl

PRO BONO Porady prawne
telefon radca Chabiera

+48 795 219 070

adres radca Chabiera mail radca Chabiera

kancelaria@radca-chabiera.pl

PRO BONO Porady prawne