Porady prawne on-line

Jak skorzystać z porady on-line?

  1. Opis problemu

W celu skorzystania z porady on-line należy przesłać zapytanie na udostępnionym przez Kancelarię formularzu kontaktowym. Należy wypełnić wszystkie pola formularza. Szczególną uwagę należy zwrócić na opisanie wszystkich istotnych okoliczności faktycznych danej sprawy. W celu prawidłowego wykonania zlecenia Kancelaria może zwrócić się do Klienta o przesłanie dodatkowych informacji lub dokumentów. Na wskazany w formularzu adres e-mail przesyłana będzie pełna korespondencja.

  1. Wycena porady on-line

Po otrzymaniu zapytania, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych, Kancelaria prześle na podany w formularzu adres e-mail lub powiadomi telefonicznie Klienta o wysokości wynagrodzenia i przewidywanym czasie udzielenia odpowiedzi albo poinformuje, że nie podejmie się wykonania tego zlecenia.

Skierowanie na adres Kancelarii zapytania prawnego jest bezpłatne i nie zobowiązuje Klienta do zlecenia usługi.

  1. Płatność

Wynagrodzenie należne Kancelarii za wykonanie usługi prawnej jest płatne przez Klienta po otrzymaniu wyceny na rachunek bankowy Kancelarii o numerze 65 1020 3844 0000 1302 0181 1652 (PKO Bank Polski S.A.).

  1. Wykonanie porady on-line

Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym, Kancelaria przystępuje  do realizacji zlecenia. W ustalonym wcześniej terminie na adres e-mail wskazany w formularzu zostanie wysłana wyczerpująca porada prawna. Jeśli z przedstawionych przez Klienta informacji będzie wynikało, że udzielenie rzetelnej odpowiedzi za pośrednictwem porady on-line jest niewystarczające, Kancelaria poinformuje o tym Klienta i umożliwi podjęcie decyzji o współpracy z Kancelarią w innej formie. W razie konieczności przedłożenia przez Klienta dodatkowych informacji lub dokumentów, termin wykonana usługi ulega wstrzymaniu do czasu udzielenia niezbędnych informacji lub przesłania dodatkowych dokumentów. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii udzielonej na podstawie niepełnego lub niedokładnego stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta bądź nieprawidłowo sformułowanego pytania lub zagadnienia prawnego.

  FORMULARZ KONTAKTOWY 

Imię i nazwisko
Temat
Telefon
Adres e-mail
Wiadomość
Załącz plik
Przepisz kod:
Imię i nazwisko
Temat
Telefon
Adres e-mail
Wiadomość
Załącz plik
Przepisz kod:
telefon radca Chabiera

+48 795 219 070

adres radca Chabiera

Piła, ul. Kadetów 4/1 (wejście od ulicy Podchorążych)

mail radca Chabiera

kancelaria@radca-chabiera.pl

PRO BONO Porady prawne
telefon radca Chabiera

+48 795 219 070

adres radca Chabiera mail radca Chabiera

kancelaria@radca-chabiera.pl

PRO BONO Porady prawne