Radcy prawni Piła

 

W dzisiejszych czasach prawie każda sfera naszego życia prywatnego lub zawodowego regulowana jest przez przepisy prawne i pomoc radcy prawnego (lub adwokata) często bywa koniecznością. Radcy prawni służą profesjonalną pomocą w każdej dziedzinie prawa, mogą reprezentować Klienta przed sądami wszystkich instancji, organami państwowymi administracyjnymi i prywatnymi. Radcy prawni to również profesjonaliści sporządzający umowy bądź opinie prawne.

Radcy prawni Piła – Usługi prawnicze dla mieszkańców Wielkopolski i okolic

Radcy prawni są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym uchwalonego przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, które regulują podstawowe wartości zawodu, między innymi niezależność, tajemnicę zawodową, unikanie konfliktu interesów, kwestię ochrony godności zawodu w życiu zawodowym, publicznym i prywatnym oraz lojalności wobec klientów. Zasady etyki radcy prawnego regulują też kwestie informowania o wykonywaniu zawodu, stosunku do sądów, urzędów państwowych, samorządu jego członków.

Radcy prawni w naszej kancelarii poprowadzą sprawy z każdej dziedziny prawa, a w szczególności:

Prawa rodzinnego i opiekuńczego – rozwody z orzeczeniem o winie albo bez orzekania o winie, separacje, alimenty na dziecko i małżonka, władza rodzicielska, ustalenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dzieckiem, opieka, ubezwłasnowolnienie.

Prawa cywilnego – dochodzenie należności pieniężnych, ochrona dóbr osobistych, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, eksmisja, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności (osobiste, gruntowe, przesyłu), ochrona własności i posiadania, sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, zachowek, dział spadku).

Prawa pracy – dochodzenie zapłaty za nadgodziny, ekwiwalentu za urlop, odprawy, dochodzenie roszczeń wynikłych z dyskryminacji oraz nierównego traktowania w zatrudnieniu; mobbing, przywrócenie do pracy; ustalenie istnienia stosunku pracy; odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.

Prawa administracyjnego i gospodarczego.

Radcy prawni Piła – Usługi prawnicze dla mieszkańców Wielkopolski i okolic – Zapraszamy

W dzisiejszych czasach prawie każda sfera naszego życia prywatnego lub zawodowego regulowana jest przez przepisy prawne i pomoc radcy prawnego (lub adwokata) często bywa koniecznością. Radcy prawni służą profesjonalną pomocą w każdej dziedzinie prawa, mogą reprezentować Klienta przed sądami wszystkich instancji, organami państwowymi administracyjnymi i prywatnymi. Radcy prawni to również profesjonaliści sporządzający umowy bądź opinie prawne.

Radcy prawni Piła – Usługi prawnicze dla mieszkańców Wielkopolski i okolic

Radcy prawni są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym uchwalonego przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, które regulują podstawowe wartości zawodu, między innymi niezależność, tajemnicę zawodową, unikanie konfliktu interesów, kwestię ochrony godności zawodu w życiu zawodowym, publicznym i prywatnym oraz lojalności wobec klientów. Zasady etyki radcy prawnego regulują też kwestie informowania o wykonywaniu zawodu, stosunku do sądów, urzędów państwowych, samorządu jego członków.

Radcy prawni w naszej kancelarii poprowadzą sprawy z każdej dziedziny prawa, a w szczególności:

Prawa rodzinnego i opiekuńczego – rozwody z orzeczeniem o winie albo bez orzekania o winie, separacje, alimenty na dziecko i małżonka, władza rodzicielska, ustalenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dzieckiem, opieka, ubezwłasnowolnienie.

Prawa cywilnego – dochodzenie należności pieniężnych, ochrona dóbr osobistych, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, eksmisja, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności (osobiste, gruntowe, przesyłu), ochrona własności i posiadania, sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, zachowek, dział spadku).

Prawa pracy – dochodzenie zapłaty za nadgodziny, ekwiwalentu za urlop, odprawy, dochodzenie roszczeń wynikłych z dyskryminacji oraz nierównego traktowania w zatrudnieniu; mobbing, przywrócenie do pracy; ustalenie istnienia stosunku pracy; odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.

Prawa administracyjnego i gospodarczego.

Radcy prawni Piła – Usługi prawnicze dla mieszkańców Wielkopolski i okolic – Zapraszamy

telefon radca Chabiera

+48 795 219 070

adres radca Chabiera

Piła, ul. Kadetów 4/1 (wejście od ulicy Podchorążych)

mail radca Chabiera

kancelaria@radca-chabiera.pl

PRO BONO Porady prawne
telefon radca Chabiera

+48 795 219 070

adres radca Chabiera mail radca Chabiera

kancelaria@radca-chabiera.pl

PRO BONO Porady prawne