Radca prawny Piła

W dzisiejszych czasach niemal każda sfera naszego życia zawodowego i prywatnego jest regulowana przepisami prawa i pomoc radcy prawnego (lub adwokata) często bywa koniecznością. Każdy nasz Radca Prawny Piła służy profesjonalną pomocą w każdej dziedzinie prawa. Może reprezentować klientów przed organami państwowymi i sądami wszystkich instancji. Radcy prawni z naszej kancelarii to również profesjonaliści i specjaliści w sporządzaniu różnego rodzaju umów bądź opinii prawnych.

Radcy prawni są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad etyki zawodowej, w tym również uchwalonego przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, regulujący nadrzędne wartości zawodu, m.in. lojalność wobec swoich klientów,  tajemnicę zawodową, niezależność, unikanie konfliktu interesów, kwestię ochrony godności zawodu w życiu prywatnym, zawodowym, jak również publicznym wobec swoich klientów. Zasady etyki pracy radcy prawnego regulują też różne kwestie odnośnie stosunku do sądów i urzędów państwowych, wszystkich członków samorządu, jak również informowania o wykonywaniu zawodu.

Każdy Radca w naszej kancelarii poprowadzi sprawy z każdej dziedziny prawa, a w szczególności:

– prawa opiekuńczego i rodzinnego – rozwody (z orzeczeniem o winie albo bez orzekania o winie), alimenty na dziecko i małżonka, separacje, ustalanie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów i opieki nad dziećmi, ustalenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie.

radca prawny Piła

– prawa cywilnego – ochrona dóbr osobistych, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, jak również należności pieniężnych, zasiedzenia oraz eksmisje, zniesienie współwłasności, służebności (gruntowe, osobiste, przesyłu), ochrona własności i posiadania, sprawy spadkowe (podział spadku, stwierdzenie jego nabycia, przyjęcie i odrzucenie, zachowek).

– prawa pracy – dochodzenie zapłaty ekwiwalentu za urlop, wypłaty należności za nadgodziny, odprawy, dochodzenie roszczeń wynikłych z dyskryminacji, mobingu oraz nierównego traktowania, przywrócenie do pracy; ustalenie istnienia stosunku pracy; odszkodowanie za niezgodne z prawem bądź też nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy.

– prawa administracyjnego i gospodarczego (prowadzenie spraw inwestycyjnych, planowanie zagospodarowania przestrzennego, ochrona danych osobowych i o wiele więcej).

Jeśli poszukujesz kancelarii prawnej, w której to klient jest stawiany na pierwszym miejscu – zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy kompetentni i na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo zawsze każdy z przypadków rozpatrujemy indywidualnie, szukając najskuteczniejszych rozwiązań. Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci obdarzają nas ogromnym zaufaniem, powierzając nam swoje sprawy. Robimy wszystko, by sprostać ich oczekiwaniom. 

Radca prawny Piła – profesjonalne usługi prawnicze dla mieszkańców Piły i okolic

 

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
 Anna Chabiera

Adres: Kossaka 51/5L, 64-920 Piła