Spadki

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Chabiera świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa spadkowego. Jest to jedna z gałęzi naszej działalności. Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej i sądami wszystkich instancji. Podejmujemy również działania w sprawach długów spadkowych, mające na celu ochronę spadkobierców przed nabyciem zadłużonego spadku.

 

W ramach świadczonych usług z tej dziedziny prawa:

 • reprezentujemy Klientów przed sądem – również w postępowaniu odwoławczym, 
 • udzielamy profesjonalnych porad prawnych,
 • pomagamy w negocjacjach,
 • przeprowadzamy sądowe oraz pozasądowe działy spadku pomiędzy spadkobiercami,
 • pomagamy w uzyskiwaniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzamy wszelkie pisma procesowe i pozwy, jak również apelacje od orzeczeń i wnioski o stwierdzenie nabycia spadku,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym i zajmujemy się sporządzaniem kasacji.

Prowadzimy postępowania w sprawach o:

 • zachowek,
 • unieważnienie testamentu,
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
 • wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom,
 • zobowiązanie do wykonania zapisu lub polecenia,
 • zmniejszenie zapisu lub polecenia.
spadki

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
 Anna Chabiera

Adres: Kossaka 51/5L, 64-920 Piła