Spadki

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Chabiera świadczy usługi w zakresie prawa spadkowego, w tym udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji i organami administracji publicznej. Podejmujemy także działania mające na celu ochronę spadkobierców przed nabyciem spadku zadłużonego.

W ramach świadczonych usług z dziedziny prawa spadkowego:

 • sporządzamy wnioski do sądu o stwierdzenie nabycia spadku i reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed sądem;
 • udzielamy porad prawnych;
 • reprezentujemy Klientów w negocjacjach;
 • przeprowadzamy działy spadku pomiędzy spadkobiercami (sądowe oraz pozasądowe);
 • pomagamy uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia;
 •  sporządzamy pozwy i inne pisma procesowe oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i czynnościach pozasądowych;
 •  sporządzamy apelacje od orzeczeń sądów I instancji i reprezentujemy strony w postępowaniach odwoławczych;
 •  sporządzamy kasacje i reprezentujemy Klientów w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym.

Prowadzimy postępowania w sprawach o:

 • zachowek;
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego;
 • unieważnienie testamentu;wyłączenie małżonka od dziedziczenia;
 • zobowiązanie do wykonania zapisu;
 • zobowiązanie do wykonania polecenia;
 • zmniejszenie zapisu lub polecenia;
 • wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
 Anna Chabiera

Adres: ul. Kadetów 4/1, 64-920 Piła
(wejście od ulicy Podchorążych  – naprzeciw uczelni PWSZ)