Windykacje

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Chabiera świadczy usługi z zakresu windykacji należnych oraz reprezentowania w postępowaniach egzekucyjnych. Zdajemy sobie sprawę jak ważną kwestią jest zachowanie płynności finansowej. W tym celu zapewniamy pomoc prawną w odzyskaniu zaległych płatności.W pierwszej kolejności zawsze staramy się rozwiązać spór na drodze pozasądowej.W ten sposób pomagamy Państwu zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej kierujemy sprawę do sądu.

Dochodzimy windykacji z zakresu:
• faktur za usługi i dostawy;
• umów pożyczki, umów najmu;
• umów zawartych ustnie;
• umów o pracę;
• niewykonania umowy, zaliczek, kar umownych;
• spraw pokomorniczych;
• spraw przedawnionych;
• zapisów niedozwolonych;
• spraw rozwodowych i alimentacyjnych.

Naszym Klientom przeciwko którym prowadzone są postępowania egzekucyjne zapewniamy prawidłowy przebieg egzekucji, podejmujemy działania zmierzające do ochrony ich praw, w szczególności poprzez zaskarżanie bezprawnych czynności organów egzekucyjnych czy sporządzenie pism w zakresie nadzoru samorządowego nad komornikiem. Reprezentujemy dłużników w postępowaniach o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
 Anna Chabiera

Adres: ul. Kadetów 4/1, 64-920 Piła
(wejście od ulicy Podchorążych  – naprzeciw uczelni PWSZ)