Adwokat Piła

Adwokat Piła czy radca prawny – kogo wybrać?

Do naszej kancelarii trafiają osoby poszukujące wsparcia radcy prawnego, choć jesteśmy pytani również o usługi adwokata w Pile. Powszechnie adwokat i radca prawny nazywany jest „mecenasem”. Uprawnienia radcy prawnego są takie same jak adwokata, a nawet szersze.

 Nasz adwokat Piła – radca prawny świadczy usługi głównie w dziedzinach:

  • prawa spółek, od ich zakładania, poprzez zmiany w umowach spółek, rozwiązywanie bieżących problemów prawnych w ich prowadzeniu, pisanie uchwał, udział w negocjacjach w zakresie zawieranych umów, aż po windykację należności.
  • prawa opiekuńczego i rodzinnego – rozwody Piła (z orzeczeniem o winie albo bez orzekania o winie), alimenty na dziecko i małżonka, separacje, ustalanie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów i opieki nad dziećmi, ustalenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie.
  • prawa cywilnego – podział majątku, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, jak również należności pieniężnych, zasiedzenia oraz eksmisje, zniesienie współwłasności, służebności (gruntowe, osobiste, przesyłu), ochrona własności i posiadania, sprawy spadkowe (podział spadku, stwierdzenie jego nabycia, przyjęcie i odrzucenie, zachowek).
  • prawa pracy – dochodzenie zapłaty ekwiwalentu za urlop, wypłaty należności za nadgodziny, odprawy, dochodzenie roszczeń wynikłych z dyskryminacji, mobbingu oraz nierównego traktowania, przywrócenie do pracy; ustalenie istnienia stosunku pracy; odszkodowania Piła za niezgodne z prawem bądź też nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy.
  • prawa administracyjnego i gospodarczego (prowadzenie spraw inwestycyjnych, planowanie zagospodarowania przestrzennego, ochrona danych osobowych i o wiele więcej).

Radcy Prawnemu można śmiało powierzyć prowadzenie każdej sprawy, i to z całego zakresu prawa. Radca prawny, również z naszej kancelarii, służy dużą wiedzą i wsparciem w sprawach m.in.: o podział czy stwierdzenie nabycia spadku, w sprawach rozwodowych, separacje, jak również towarzyszących im postępowaniom odnośnie: alimentów, opieki oraz kontaktu z dziećmi, czy podziału majątku. Radcy prawni czy też adwokaci Piła mogą pomóc również w sprawach: darowizn, eksmisji, służebności, odszkodowań i wielu innych. Radca prawny może udzielać porady prawne Piła z każdej dziedziny prawa, reprezentować klienta w roli pełnomocnika lub bronić go w roli obrońcy przed sądem każdej instancji, organami administracyjnymi, państwowymi, jak i prywatnymi. Będzie pomocą w każdej sprawie cywilnej, karnej, rodzinnej, administracyjnej czy skarbowej. W przeciwieństwie do adwokatów radcy prawni mogą zostać zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, co sprawdza się przy stałym zapotrzebowaniu na obsługę prawną.

Wniosek jest jeden – radca prawny może więcej, gdyż posiada szersze uprawnienia. Zapewnia profesjonalną obsługę na każdej płaszczyźnie prawa i w każdej jego dziedzinie, świadcząc swoje usługi w pełni kompleksowo. Nie należy zapominać o tym, że radca prawny to również profesjonalista sporządzający umowy bądź opinie prawne, jak również doradca i reprezentujący stronę pełnomocnik czy obrońca w sprawie.

Radca prawny jest zobligowany do bezwzględnego przestrzegania zasad etyki zawodowej. W jej skład wchodzą głównie zasady ustanowione przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, regulujące najistotniejsze wartości zawodu. Między innymi stanowią o niezależności, unikaniu konfliktów interesów, tajemnicy zawodowej, lojalności w stosunku do klientów, jak również ochrony godności zawodu (zarówno w życiu zawodowym i publicznym, jak i prywatnym). Zasady etyki radcy prawnego regulują także kwestie stosunku do samorządów i jego członków, urzędów państwowych czy sądów, a także informowania o wykonywaniu zawodu. 

Dochowanie tajemnicy zawodowej – adwokaci i radcy prawni

Dochowanie tajemnicy zawodowej jest prawem, ale przede wszystkim obowiązkiem radcy prawnego. Stanowi podstawę zaufania każdego klienta i jest gwarancją praw i wolności. Ochrona tajemnicy zawodowej to nie tylko podstawa zaufania klienta do swojego pełnomocnika (obrońcy), ale także gwarancja przestrzegania konstytucyjnych praw i wolności obywateli. Stosunki radcy prawnego z klientem muszą być oparte na całkowitym zaufaniu – klient musi mieć pewność, że wszelkie dokumenty i informacje przekazywane przez niego radcy prawnemu nie zostaną ujawnione czy też wykorzystane w sposób niewłaściwy. Przepis art. 3 ust. 3 RadPrU stanowi, że radca prawny jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się podczas udzielenia pomocy prawnej.  (art. 3 ust. 4 RadPrU).

Adwokat Piła
Adwokat w Pile

Zgodnie z art. 3 ust. 5 RadPrU radca prawny nie jest zwolniony z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej, jeżeli chodzi fakty, o których dowiedział się w trakcie prowadzenia konkretnej sprawy lub podczas udzielania pomocy prawnej. Radca Prawny w niektórych przypadkach może zostać zwolniony z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej. Przepisy na ten temat zawiera art. 180 § 1 KPK. Osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy adwokackiej, doradcy podatkowego, notarialnej, radcy prawnego, dziennikarskiej, lekarskiej, lub statystycznej mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tajemnicą zawodową, jednak tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu (art. 180 § 2 KPK).

Radca prawny, który wykonuje swój zawód w sposób niezależny i samodzielny, służy interesom wymiaru sprawiedliwości oraz wszystkim tym, których wolność i prawa zostały mu powierzone w celu ochrony. Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego. Podlega on ochronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiąc jedną z gwarancji poszanowania prawa.

Adwokat Piła czy Radca Prawny Piła – wybór wydaje się więc oczywisty. Współpraca z Kancelarią Radcy Prawnego Anna Chabiera to gwarancja dostępu do wyspecjalizowanych i rzetelnych usług prawnych, świadczonych na najwyższym poziomie. Jeśli potrzebny jest radca prawny, dobry adwokat Piła, adwokat wyspecjalizowany w prawie spółek, rodzinnym, cywilnym, administracyjnym lub pracy – zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług. Zasięg naszego działania to nie tylko prawnik Piła – nasza oferta skierowana jest również do klientów z okolicznych miejscowości:

Adwokat Piła – Radca Prawny Piła – Skuteczna i kompleksowa pomoc prawna

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Chabiera
NIP: 7671660483
REGON: 365681550

Adres: Kossaka 51/5L
64-920 Piła

Strona internetowa radca-chabiera.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu do cookies w Twojej przeglądarce. View more
Akceptuję