Porady prawne Złotów

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Chabiera w ramach swojej działalności oferuje między innymi porady prawne dla mieszkańców Złotowa oraz okolic. Udzielamy porad prawnych klientom indywidualnym, firmom oraz wielu innym instytucjom.

Świadczymy porady prawne w wielu dziedzinach prawa. Służymy pomocą między innymi w takich sprawach jak: rozwody, separacje, podziały majątków małżeńskich, alimenty, władza rodzicielska, przysposobienie (adopcja), opieka, kontakty, ubezwłasnowolnienie, ochrona dóbr osobistych, dochodzenie należności pieniężnych, służebności (osobiste, gruntowe, przesyłu), odszkodowania i zadośćuczynienia, eksmisja, zasiedzenie, ochrona własności i posiadania, stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, zachowek, dział spadku, dochodzenie roszczeń wynikłych z dyskryminacji oraz nierównego traktowania w zatrudnieniu, mobbing, odszkodowania za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, zapłata zaległego wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za urlop, odprawy i  wiele innych.

Bardzo często sprawom, z którymi Państwo przychodzą, towarzyszy wiele emocji. Nasza kancelaria potrafi do nich podejść z odpowiednim dystansem, ale i ze zrozumieniem do wynikłych sytuacji. Służymy nie tylko poradą prawną. Potrafimy uważnie słuchać oraz otwarcie porozmawiać. Dzięki temu jesteśmy w stanie udzielić właściwej pomocy prawnej.

W związku z coraz szybszym tempem życia stworzyliśmy również możliwość skorzystania z porady prawnej on-line. Mamy nadzieję, że rozwiązanie to będzie szczególnie przydatne i wygodne nie tylko dla naszych klientów ze Złotowa, Piły czy okolic, ale również i innych obszarów Polski.

Zapraszam do skorzystania z naszych usług – Porady prawne Złotów

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
 Anna Chabiera

Adres: ul. Kadetów 4/1, 64-920 Piła
(wejście od ulicy Podchorążych  – naprzeciw uczelni PWSZ)