Adwokat Złotów

Adwokat czy Radca prawny – kogo wybrać? Zarówno adwokat Złotów, jak i radca prawny nazywany jest „mecenasem”. Zawód radcy prawnego jest zawodem pokrewnym. Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami to możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy (którą mają radcowie). Od 1 lipca 2015 radca prawny, tak samo jak adwokat, posiada możliwość pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym, tj. w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa Prawo o adwokaturze. Ustawa ta reguluje funkcjonowanie samorządu adwokackiego. Zgodnie z tą ustawą zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej czyli na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, czy też występowaniu przed sądami.

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określa ustawa o radcach prawnych. Zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 tej ustawy wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Również w tym wypadku pomoc prawna definiowana jest jako udzielanie porad, sporządzanie opinii, opracowywanie projektów aktów prawnych a także występowanie przed sądami i urzędami.

Wniosek jest jeden – radca prawny może więcej niż adwokat, gdyż może świadczyć pomoc prawną także w ramach stosunku pracy. Zapewnia profesjonalną obsługę prawną na każdej płaszczyźnie dziedziny prawa i może czynić to w pełni kompleksowo. Nie można zapominać także, iż radca prawny to nie tylko doradca i reprezentujący stronę profesjonalny pełnomocnik czy obrońca w sprawie. To też profesjonalista sporządzający umowy bądź opinie prawne.

Współpraca z Kancelarią Radcy Prawnego Anna Chabiera to dostęp do rzetelnych i wyspecjalizowanych porad prawnych, jakie gwarantuję osobiście jako radca prawny. Piła i Złotów – to miasta, z których pochodzi większość naszych klientów, jednakże Kancelaria obejmuje swym obszarem działań całą Polskie więc w razie potrzeby zapewnia reprezentację również w innych miastach.

Adwokat Złotów – Radca prawny – Profesjonalna pomoc prawna

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
 Anna Chabiera

Adres: Kossaka 51/5L, 64-920 Piła