Radca prawny Chodzież

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Chabiera świadczy kompleksowe, profesjonalne usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców Chodzieży. Główna siedziba naszej kancelarii mieści się w Pile, lecz zakresem swojej działalności z powodzeniem obejmujemy Chodzież i okolice.

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:

 • rozwody i alimenty;
 • władza rodzicielska i kontakty z dziećmi;
 • podział majątku i roszczenia o zachowek;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • uzyskiwanie odszkodowań i zadośćuczynień;
 • udzielanie porad prawnych;
 • reprezentowanie przed organami administracji oraz sądami powszechnymi wszystkich instancji;
 • prowadzenie postępowań upadłości konsumenckiej;
 • reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych i windykacji należności;
 • sporządzanie i opiniowanie umów;
 • pozasądowe rozwiązywaniu sporów;
 • prowadzenie negocjacji;
 • zniesienie współwłasności;
 • ochrona dóbr osobistych i prawa własności;
 • sprawy pracownicze.

OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

 • bieżące doradztwo we wszystkich sprawach dotyczących prowadzonego przedsiębiorstwa;
 • reprezentowanie w postepowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi i arbitrażowymi;
 • reprezentowanie w postepowaniach przed organami administracji publicznej;
 • windykacja należności;
 • reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych;
 • prowadzenie spraw pracowniczych;
 • obsługiwanie nieruchomości i inwestycji;
 • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych;
 • udział w negocjacjach z kontrahentami;
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych;
 • sporządzanie umów, uchwał, protokołów, regulaminów;
 • uzyskiwanie stosownych zezwoleń lub licencji;
 • pomoc przy przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników i rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

radca prawny chodzież

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
 Anna Chabiera

Adres: Kossaka 51/5L, 64-920 Piła