Profesjonalny Prawnik Piła

Poszukując pomocy prawnej na przykład w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego czy też gospodarczego warto skorzystać z usług profesjonalnego prawnika. Piła oferuje dostęp do wielu prawników. Jak wybrać tego właściwego? Prawnik profesjonalny oraz nieprofesjonalny. Czym się od siebie różnią?

Według polskiego prawa, prawnik to osoba która ukończyła studia prawnicze i posiada wykształcenie wyższe w stopniu minimalnym magister. Osoba taka może otworzyć kancelarię prawną i udzielać porad prawnych. Należy jednak wiedzieć iż nie podlega on organom nadzorczym a więc nie obowiązuje go kodeks etyki zawodowej i nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nie jest zobligowany do posiadania ubezpieczenia od czynności cywilno-prawnych a więc nie daje odpowiedniego zabezpieczenia swoim klientom. Co najważniejsze nie może on reprezentować osób przed sądami jako profesjonalny pełnomocnik. Może jedynie reprezentować osoby gdy ma podpisaną stałą umowę na zarządzanie jej majątkiem.

Profesjonalny prawnik to radca prawny bądź adwokat. Prawnik aby zdobyć tytuł radcy prawnego lub adwokata musi dodatkowo ukończyć trzyletnią aplikację. Podczas niej pogłębia swoją wiedzę oraz odbywa wiele zajęć praktycznych (w kancelariach radców prawnych lub adwokackich, w prokuraturze oraz uczestniczy w rozprawach sądowych).

Po ukończeniu aplikacji musi przystąpić do niezwykle trudnego egzaminu zawodowego. Ta długa i żmudna droga jest gwarancją świadczenia usług prawnych na najwyższym poziomie. Jak zatem widać prawnik prawnikowi nie jest równy.

Radca prawny ma najszersze uprawnienia z pośród zawodów prawniczych, może prowadzić własną działalność gospodarczą, która posiada obowiązkowe ubezpieczenie od czynności cywilno-prawnych lub świadczyć pomoc prawną także w ramach stosunku pracy. Ma prawo do reprezentowania przez sądami wszystkich instancji, może podjąć się spraw w zakresie wszystkich dziedzin prawa. Radca prawny jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej prowadzonych spraw i nie może być z niej zwolniony.

Nasza kancelaria prowadzona jest przez profesjonalnego prawnika – radcę prawnego Annę Chabiera. Wybierając nas masz pewność świadczenia pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Co nas odróżnia od pozostałych? Wychodzimy z założenia, że to radca prawny jest dla klienta. Nigdy nie odwrotnie! Szanujemy naszych klientów, czemu dajemy wyraz między innymi w rzetelności i terminowości. Jesteśmy dumni z tego, że wybrali Państwo właśnie nas, za co serdecznie dziękujemy!

Profesjonalny prawnik Piła – Radca Prawny Anna Chabiera – Zapraszamy

Po ukończeniu aplikacji musi przystąpić do niezwykle trudnego egzaminu zawodowego. Ta długa i żmudna droga jest gwarancją świadczenia usług prawnych na najwyższym poziomie. Jak zatem widać prawnik prawnikowi nie jest równy.

Radca prawny ma najszersze uprawnienia z pośród zawodów prawniczych, może prowadzić własną działalność gospodarczą, która posiada obowiązkowe ubezpieczenie od czynności cywilno-prawnych lub świadczyć pomoc prawną także w ramach stosunku pracy. Ma prawo do reprezentowania przez sądami wszystkich instancji, może podjąć się spraw w zakresie wszystkich dziedzin prawa. Radca prawny jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej prowadzonych spraw i nie może być z niej zwolniony.

Nasza kancelaria prowadzona jest przez profesjonalnego prawnika – radcę prawnego Annę Chabiera. Wybierając nas masz pewność świadczenia pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Co nas odróżnia od pozostałych? Wychodzimy z założenia, że to radca prawny jest dla klienta. Nigdy nie odwrotnie! Szanujemy naszych klientów, czemu dajemy wyraz między innymi w rzetelności i terminowości. Jesteśmy dumni z tego, że wybrali Państwo właśnie nas, za co serdecznie dziękujemy!

Profesjonalny prawnik Piła – Radca Prawny Anna Chabiera – Zapraszamy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
 Anna Chabiera

Adres: ul. Kadetów 4/1, 64-920 Piła
(wejście od ulicy Podchorążych  – naprzeciw uczelni PWSZ)