Profesjonalna kancelaria prawna Złotów

Kancelaria prawna, do której Państwo właśnie trafili jest profesjonalną, fachową kancelarią prowadzoną przez radcę prawnego Annę Chabiera. Nasza główna siedziba znajduje się w Pile przy ulicy Kadetów 4 A-C/LU 1. Wobec stale rosnącej liczby naszych klientów zdecydowaliśmy się również – dla Państwa wygody – na utworzenie oddziału w Złotowie.

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Chabiera oferuje pomoc prawną w wielu dziedzinach prawa. Służymy w takich sprawach jak: rozwody, separacje, podziały majątków małżeńskich, alimenty, władza rodzicielska, przysposobienie (adopcja), opieka, kontakty, ubezwłasnowolnienie, ochrona dóbr osobistych, dochodzenie należności pieniężnych, służebności (osobiste, gruntowe, przesyłu), odszkodowania i zadośćuczynienia, eksmisja, zasiedzenie, ochrona własności i posiadania, stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, zachowek, dział spadku, dochodzenie roszczeń wynikłych z dyskryminacji oraz nierównego traktowania w zatrudnieniu, mobbing, odszkodowania za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, zapłata zaległego wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za urlop, odprawy i wiele innych.

Do każdej powierzonej sprawy podchodzi z pełnym zaangażowaniem. Podstawą współpracy pomiędzy kancelarią prawną a klientem musi być zawsze wzajemne zaufanie. Tylko ono pozwala na obranie właściwego kierunku przy rozwiązywaniu problemu. Wierzymy, że z każdej sytuacji jest wyjście, które będzie jednocześnie satysfakcjonujące dla Klienta.

Kancelaria Prawna Złotów

Rzetelna i kompleksowa pomoc prawna – profesjonalna kancelaria prawna Złotów

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
 Anna Chabiera

Adres: Kossaka 51/5L, 64-920 Piła