PRAWO JEST SZTUKĄ CZYNIENIA TEGO, CO DOBRE I SŁUSZNE

Ius est ars boni et aequi

Oferta dla firm

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Chabiera świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców w zakresie:

  • bieżącego doradztwa we wszystkich sprawach dotyczących prowadzonego przedsiębiorstwa;
  • reprezentowania w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi;
  • reprezentowania w postępowaniach przed organami administracji publicznej;
  • windykacji należności;
  • reprezentowania w postępowaniach egzekucyjnych;
  • prowadzenia spraw pracowniczych;
  • obsługiwania nieruchomości i inwestycji;
  • udzielania porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych;
  • udziału w negocjacjach z kontrahentami;
  • sporządzania i opiniowania umów handlowych;
  • sporządzania umów, uchwał, protokołów, regulaminów;
  • uzyskiwania stosownych zezwoleń lub licencji;
  • pomocy przy przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników i rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Oferta dla klientów indywidualnych

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Chabiera oferuje profesjonalną pomoc prawną  dla Klientów indywidulanych w zakresie:

 • rozwodów i alimentów;
 • władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi;
 • podziałów majątków i roszczeń o zachowek;
 • stwierdzenia nabycia spadku;
 • uzyskiwania odszkodowań i zadośćuczynień;
 • udzielania porad prawnych;
 • reprezentowania przed organami administracji oraz sądami powszechnymi wszystkich instancji;
 • prowadzenia postępowań upadłości konsumenckiej;
 • reprezentowania w postępowaniach egzekucyjnych i windykacji należności;
 • sporządzania i opiniowania umów;
 • pozasądowego rozwiązywaniu sporów;
 • prowadzenie negocjacji;
 • zniesienia współwłasności;
 • ochrony dóbr osobistych i prawa własności;
 • spraw pracowniczych. 

Specjalizacje

Odszkodowania

Szczegóły.

Rozwody

Szczegóły.

Windykacje

Szczegóły.

Spadki

Szczegóły.

Nieruchomości

Szczegóły.

Upadłość konsumencka

Szczegóły.

DZIEDZINY PRAWA

Prawo cywilne

Szczegóły.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Szczegóły.

Prawo pracy

Szczegóły.

Prawo administracyjne

Szczegóły.

Prawo handlowe i gospodarcze

Szczegóły.

Prawo spadkowe

Szczegóły.

O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Chabiera jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się kancelarią prawną. Poprzez nieustanne pogłębianie swojej wiedzy jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy standard usług prawnych świadczonych dla naszych Klientów. Naszą dewizą jest zaangażowanie, rzetelność oraz indywidualne podejście do każdej powierzonej nam sprawy. Dzięki temu możemy sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, wychodząc jednocześnie naprzeciw ich potrzebom. Wyznajemy zasadę, że każdy człowiek ma prawo do profesjonalnej pomocy prawnej, a doświadczony prawnik, radca prawny lub adwokat, może być przewodnikiem po trudnym i często zawiłym świecie przepisów zawartych w licznych aktach prawnych.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz Klientów indywidualnych. W ramach swojej praktyki oferujemy szeroko pojęte doradztwo prawne oraz reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji. Rosnąca liczba Klientów zadowolonych z poziomu usług prawnych świadczonych przez naszą kancelarię stanowi dla nas powód do dumy i jest najlepszą motywację do dalszej pracy nad zapewnieniem jeszcze wyższego standardu. Jesteśmy zorientowani na świadczenie usług prawnych najwyższej jakości w trosce o najlepiej pojęte dobro naszych Klientów.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
 Anna Chabiera

Adres: ul. Kadetów 4/1, 64-920 Piła
(wejście od ulicy Podchorążych  – naprzeciw uczelni PWSZ)