Ile kosztuje rozwód

radca prawny 

Rozwody Piła

Jakie koszty mogą wiązać się z rozwodem. Na jaką kwotę należy przygotować się myśląc o rozwodzie. Koszty te należy podzielić na dwie grupy: koszty należne dla Sądu oraz koszty radcy prawnego czy też adwokata.

Zacznijmy od kosztów sądowych. Zawsze powtarzam, że im bardziej strony są w stanie między sobą się porozumieć (osobiście czy też poprzez swojego adwokata/ radcę prawnego do czego zawsze zachęcam i inicjuję takie rozmowy, jak i organizuję spotkania), tym sprawa o rozwód będzie mniej kosztowna. Kwestią stałą i niezmienną póki co jest opłata od pozwu, która wynosi 600 zł.  Kwotę tę uiszczamy na rachunek bankowy sądu, w którym będziemy mieli naszą sprawę. Potwierdzenie opłaty załączmy do pozwu. Opłatę tę możemy uiścić również w znakach sądowych. Obecnie w budynku sądu są „automaty”, w których bez problemu możemy dokonać takiej płatności.

Warto wiedzieć, że jeśli będziemy mieli rozwód bez orzekania o winie (powszechnie nazywany „za porozumieniem stron”), to po uprawomocnieniu się wyroku Sąd zwróci nam połowę opłaty, tj. 300 zł. Co więcej Sąd zasądzi na naszą rzecz od drugiej strony połowę pozostałej opłaty czyli 150 zł. A zatem w finalnym rozrachunku faktycznie poniesiona przez nas opłata do sądu wyniesie 150 zł. Czy wiedzieliście o  tym?

Oczywiście w sytuacji, gdy nie uda nam się osiągnąć porozumienia koszty sądowe mogę wzrosnąć.

Będzie tak, gdy np. nie będziemy w stanie ustalić kwestii związanych z opieką nad dziećmi czy też kontaktami. W tej sytuacji Sąd będzie musiał przeprowadzić dowód z opinii biegłych sądowych, co niestety kosztuje. Koszty te oscylują w kwocie ok. 2.000,00 zł – 3.000,00 zł (w zależności od tego, czy opinia będzie kwestionowana, czy biegli będą wzywani na rozprawę, czy będzie potrzeba sporządzania kolejnej opinii itp.). Ostatecznie strona, która przegra proces będzie musiała w całości ponieść ten koszt.

Kiedy strona jest uznawana za przegrywającą?

W sprawie o rozwód będzie to wówczas, gdy dana strona postępowania zostanie uznana za winną rozpadu małżeństwa.

W sytuacji, gdy rozwód nie będzie za porozumieniem stron, a w wyroku będą zasądzone alimenty na dzieci, czy też na małżonka, Sąd obciąży stronę przegrywającą proces dodatkową opłatą. Kwota ta będzie zależeć od wysokości zasądzonych alimentów i może wynosić od 100 zł od 1.000,00 zł, a w przypadku zasądzenia alimentów w kwocie powyżej 1667 zł miesięcznie opłata ta będzie jeszcze wyższa (w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 20.000,00 zł opłata wynosi 5%).

Dość częstą i powszechnie występującą jest również opłata od wniosku o zabezpieczenie wynosząca 100 zł. Jej obowiązek powstaje, gdy z takim wnioskiem występujemy już w toku postępowania. Nie opłacamy jej, gdy wniosek o zabezpieczenie jest zawarty już w pozwie o rozwód.

Powyżej podane koszty są najczęściej występującymi, co nie oznacza, że nie mogą powstać jeszcze inne. Wszystko zależy od inicjatywy dowodowej stron, a nie kiedy i od ich „fantazji”. Zdarza się, że ktoś kwestionuje zdolność do pracy swojego małżonka (a raczej jej brak) i w związku z tym domaga się przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego z medycyny pracy. Czasami strony zarzucają sobie brak poczytalności, co wymaga z kolei dowodu biegłego psychiatry. Jak widać, postępowanie dowodowe może przybrać dość szerokie spektrum możliwości.

Warto wiedzieć, że można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. W tym celu należy załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Zwolnienie takie mają szanse uzyskać osoby o niskich dochodach. Z reguły osoby uzyskujące wynagrodzenie powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie mają co liczyć na takie zwolnienie. Trzeba też pamiętać, że zwolnienie od kosztów sądowych nie będzie zwalniało nas od obowiązku zwrotu drugiej stronie kosztów radcy prawnego czy adwokata, o ile będziemy uznani za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa.

Koszty na radcę prawnego czy adwokata przedstawiają się bardzo różnie. Będą one uzależnione od tego, czy rozwód będzie z winą czy bez. Od tego czy będą do rozstrzygnięcia kwestie związane z małoletnimi dziećmi, a  w tym władzą rodzicielską, kontaktami, alimentami oraz wysokością tych alimentów. Czy będziemy domagali się zasądzenia alimentów na siebie jako na małżonka. Czy w sprawie o rozwód będzie dokonywany jednocześnie podział majątku. Z tych względów koszty prowadzenia sprawy są ustalane zawsze indywidualnie, ale powinniśmy liczyć się z wydatkiem kilku tysięcy złotych.

Mam nadzieję, że niniejszy wpis choć trochę pomógł Ci rozjaśnić niektóre kwestie związane z kosztami sprawy o rozwód.

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu!

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Chabiera
NIP: 7671660483
REGON: 365681550

Adres: Kossaka 51/5L
64-920 Piła

Strona internetowa radca-chabiera.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu do cookies w Twojej przeglądarce. View more
Akceptuję