Radca prawny Złotów

Z roku na rok, radca prawny Złotów z kancelarii radcy prawnej Anna Chabiera świadczy coraz więcej usług. Służy profesjonalną pomocą w każdej dziedzinie prawa. Reprezentuje klientów przed sądami wszelkich instancji, jak również organami prywatnymi, państwowymi oraz administracyjnymi.

Nasi radcy prawni to również prawdziwi profesjonaliści w sporządzaniu umów bądź opinii prawnych. Nasi klienci mogą być pewni, że przestrzegają oni zasad etyki zawodowej – również tych zawartych i uchwalonych przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. W kodeksie tym zostały uregulowane podstawowe kwestie i wartości zawodu, jak np. zachowanie tajemnicy zawodowej, kwestia ochrony godności zawodu w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Stanowi również o lojalności wobec wszystkich swoich klientów. Zasady etyki wykonywania zawodu radcy prawnego regulują również kwestie odnośnie informowania o wykonywaniu zawodu, stosunku do urzędów, sądów czy samorządów wraz ze wszystkimi ich członkami. Wszystkie powyższe zasady, regulacje i przepisy prawa są oczywiście bezwzględnie przez nas respektowane i przestrzegane. 

Radcy prawni w naszej kancelarii poprowadzą sprawy z każdej dziedziny prawa, a w szczególności:

 • prawa opiekuńczego i rodzinnego – rozwody z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie, alimenty (nie tylko na dziecko, ale również na małżonka) separacje, ustalenie kontaktów z dzieckiem i władza rodzicielska, opieka, ubezwłasnowolnienie, ustalenie ojcostwa,
 • prawa cywilnego – ochrona dóbr osobistych, dochodzenie należności pieniężnych, eksmisje, dochodzenie zadośćuczynień i odszkodowań, zasiedzenie, służebności (gruntowe, osobiste, przesyłu), zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania, sprawy spadkowe (odrzucenie i przyjęcie spadku, stwierdzenie jego nabycia, zachowek),
 • prawa pracy – dochodzenie zapłaty: odprawy, za nadgodziny, ekwiwalentu urlopowego, dochodzenie roszczeń wynikających z nierównego traktowania oraz dyskryminacji, przywrócenie do pracy, mobbing, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy.
 • prawa gospodarczego i administracyjnego.

Oferta dla klientów indywidualnych:

 • udzielanie kompleksowych porad prawnych,
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy alimentacyjne, rozwody, kontakty z dziećmi i władza rodzicielska,
 • postępowania egzekucyjne i windykacja należności,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji oraz przed organami administracyjnymi,
 • ochrona prawa własności i dóbr osobistych,
 • sprawy pracownicze,
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
  i inne.

Oferta dla przedsiębiorców:

 • doradztwo we wszelkich sprawach odnośnie prowadzenia przedsiębiorstwa,
 • windykacje,
 • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami, organami administracyjnymi oraz w postępowaniach egzekucyjnych,
 • obsługa inwestycji i nieruchomości,
 • porady prawne oraz sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie regulaminów, protokołów, umów, uchwał,
 • uzyskiwanie zezwoleń i licencji,
  i inne.

Pełna oferta usług naszej kancelarii znajduje się na stronie głównej.

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Chabiera świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi z zakresu szeroko pojętego prawa. Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i z przedsiębiorcami. Godny zaufania radca prawny Złotów to właśnie nasza kancelaria. Choć jej główna siedziba  mieści się w Pile,  zakres naszej działalności obejmuje również mieszkańców Złotowa i okolic.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – Radca Prawny Złotów

Radca Prawny Złotów

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
 Anna Chabiera

Adres: Kossaka 51/5L, 64-920 Piła