Upadłość konsumencka – etapy procesu i korzyści

radca prawny

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która w pewnym sensie daje osobom zadłużonym szansę na rozpoczęcie swojego życia od nowa. Pozwala nie tylko na odbudowanie swojej sytuacji finansowej, ale i również (co już z przepisów nie wynika, ale jako radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w upadłościach konsumenckich śmiało mogę potwierdzić) na znaczącą poprawę swojej kondycji psychicznej. Osoby, które zwracają się do nas o pomoc najczęściej są przygnębione, bez chęci do życie. Po ogłoszeniu upadłości i ustaleniu planu spłaty widzimy jak na nowo nabierają powietrza w płuca i idą do przodu, co niezwykle cieszy także i nas. Na wstępie należy jeszcze dodać, że upadłość konsumencka jest uregulowana przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (art. 4911 i n.). Okiem radcy prawnego przedstawie po krótce poszczególne etapy procesu upadłości konsumenckiej.

Złożenie wniosku

Proces upadłości konsumenckiej rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Warto pamiętać, że sprawy są rozpoznawane przez specjalnie utworzone do tego wydziały gospodarcze, które nie funkcjonują w każdym sądzie rejonowym. Wniosek ten musi spełniać określone wymogi formalne, takie jak wskazanie pełnych danych osobowych, zestawienie kosztów utrzymania, wyszczególnienie majątku oraz zobowiązań dłużnika, a także załączenie dokumentów potwierdzających wysokość zadłużenia. Obecnie tego typu postępowania są prowadzone przez Krajowy Rejestr Zadłużonych, który jest systemem teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości. Już choćby z powyższych względów zawsze warto zlecić prowadzenie sprawy doświadczonemu prawnikowi Piłaradcy prawnemu Piła lub adwokatowi Piła.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Jeśli wniosek został złożony prawidłowo, Sąd z reguły w ciągu kilku miesięcy wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Oczywiście będzie to poprzedzone oceną Sądu, czy zostały spełnione przesłanki do ogłoszenia upadłości. Następnie wkraczamy w najbardziej interesujący dłużnika etap czyli ustalenie planu spłaty.

Wybór i powołanie syndyka

Sąd wybiera syndyka, który będzie zarządzał majątkiem dłużnika. Musisz wiedzieć, że syndyk nie tylko bezpośrednio się z Tobą skontaktuje, ale i odwiedzi Cię w Twoim miejscu zamieszkania. Syndyk ma za zadanie zbadać mienie dłużnika, zabezpieczyć jego majątek oraz prowadzić postępowanie w celu spłaty wierzytelności. Syndyk zbiera także wierzytelności zgłoszone przez wierzycieli i dokonuje ich weryfikacji.

Sporządzenie planu spłaty

Syndyk, po zbadaniu majątku dłużnika i wierzytelności zgłoszonych przez wierzycieli, sporządza projekt planu spłaty. Plan ten uwzględnia zasady rozłożenia spłaty zobowiązań wierzycielskich na raty oraz określa termin zakończenia procesu spłaty. Projekt ten jest przedstawiany sądowi do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie planu spłaty

Sąd z reguły przeprowadza rozprawę, na której będziesz musiał się stawić. Wierzyciele mają możliwość zgłaszania swoich uwag i zastrzeżeń wobec planu. Po wysłuchaniu stron i rozważeniu zgłoszonych argumentów, sąd podejmuje decyzję o zatwierdzeniu planu spłaty. Na tym etapie dowiesz się przez jaki okres, w jakiej kwocie i na czyją rzecz będziesz musiał spłacać swoje zobowiązania.

Wykonanie planu spłaty

Po zatwierdzeniu planu spłaty przez sąd i jego uprawomocnieniu się, przystąpisz do spłaty swoich zobowiązań zgodnie z ustalonym harmonogramem. Trzeba też pamiętać, że co roku dłużnik musi składać sprawozdanie do sądu z wykonania planu spłaty. Po wykonaniu planu spłaty reszta Twoich długów zostanie umorzona.

Podsumowanie

Oczywiście powyżej opisana upadłość została przedstawiona w telegraficznym skrócie. Proces upadłości konsumenckiej składa się z szeregu etapów, które muszą zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa. Warto zatem skonsultować się z doświadczonym radcą prawnym lub adwokatem, który pomoże w odpowiednim przygotowaniu wniosku i prowadzeniu procesu upadłościowego zgodnie z polskimi przepisami prawnymi.

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu!

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Chabiera
NIP: 7671660483
REGON: 365681550

Adres: Kossaka 51/5L
64-920 Piła

Strona internetowa radca-chabiera.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu do cookies w Twojej przeglądarce. View more
Akceptuję