Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

radca prawny 

odszkodowanie za błąd lekarski

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski? Takie zdarzenie to sytuacja, w której działania lub zaniechania personelu medycznego nie odpowiadają ustalonym standardom opieki zdrowotnej i prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub innych negatywnych skutków. Błędy mogą wystąpić na różnych etapach procesu medycznego, włączając diagnozę, leczenie, zarządzanie lekami, czy opiekę pooperacyjną.

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

Zdarzenie może zostać uznanie za błąd lekarski, jeśli wykaże się, że zachowanie lekarza było niewłaściwe w stosunku do obowiązujących norm medycznych i że bezpośrednio przyczyniło się do szkody pacjenta. Wyróżnić można także błąd medyczny, który popełnić może inny pracownik opieki zdrowotnej, na przykład pielęgniarka czy ratownik medyczny. O odszkodowanie (lub inną formę rekompensaty) można starać się, jeśli wystąpił błąd:

 • organizacyjny,
 • diagnostyczny,
 • terapeutyczny,
 • wykonawczy,
 • jatrogenny,
 • techniczny.

Jak udowodnić błąd medyczny? Aby starać się o odszkodowanie za błąd lekarski lub medyczny, należy zgromadzić odpowiednią dokumentację medyczną, która potwierdza przebieg leczenia i jego efekty, oraz zazwyczaj opinii biegłych, którzy mogą ocenić, czy standardy opieki zostały naruszone. Poszkodowany powinien także skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie medycznym, który pomoże w sformułowaniu i przedstawieniu roszczeń w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Sprawy obejmujące odszkodowanie za błąd medyczny lub lekarski, są uznawane za jedne z najtrudniejszych. Często, proces dochodzenia odszkodowania prowadzony jest przez drogę sądową, co wymaga starannego przygotowania i argumentacji prawniczej, by skutecznie dochodzić sprawiedliwości i odpowiednich rekompensat. Pomóc może w tym między innymi Radca Prawny Piła lub Prawnik Piła.

Jak domagać się odszkodowania od lekarza?

Błąd lekarski może pociągać za sobą konsekwencje ze względu na odpowiedzialność:

 • cywilną,
 • zawodową,
 • pracowniczą,
 • karną.

Jak domagać się odszkodowania od lekarza? Można to zrobić w postępowaniu cywilnym lub karnym. O popełnionym błędzie warto zawiadomić także Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. Ten organ przeprowadzi swoje własne postępowanie.

Warto jednak pamiętać, że przedawnienie błędu następuje po upływie 3 lat od momentu, kiedy poszkodowany dowiedział się o popełnieniu błędu. Nie dotyczy to jednak dzieci. W określonych przypadkach, o odszkodowania Piła lub inne miejscowości, można starać się również po upływie tego terminu.

Jak uzyskać odszkodowanie od szpitala?

Roszczenia za popełnione błędy możemy mieć także wobec szpitala. Nawet, jeśli placówka została już zlikwidowana, ale popełniony został błąd medyczny, odszkodowanie nadal należy się poszkodowanemu. W takim przypadku został wyznaczony podmiot (na przykład gmina lub powiat), który przejął zobowiązania zlikwidowanej placówki.

Jak uzyskać odszkodowanie od szpitala? Mamy kilka możliwości do wyboru. Można między innymi:

 • zawrzeć ugodę pozasądową,
 • rozpocząć postępowanie przed sądem,
 • dochodzić swoich praw przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (do 30 czerwca 2024 roku, jeśli postępowanie już się tam toczy),
 • złożyć wniosek do Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, działającego przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Aby prawidłowo przeprowadzić cały proces, warto skorzystać z pomocy doświadczonego eksperta. Sprawdź: porady prawne Piła.

Jakie są możliwe formy rekompensaty za błąd lekarski lub medyczny?

Sposoby rekompensaty za błąd lekarski obejmują szereg form, które mają na celu złagodzenie konsekwencji błędu medycznego. Wśród nich wymienić można:

 • wydatki na zwiększone potrzeby mogą obejmować koszty związane z rehabilitacją, zakupem sprzętu medycznego czy adaptacją miejsca zamieszkania,
 • wydatki na leczenie odnoszą się do wszystkich kosztów związanych z leczeniem koniecznym do przywrócenia zdrowia, które nie byłyby wymagane, gdyby nie błąd,
 • wyrównanie utraconego dochodu jest ważne dla osób, które nie mogą pracować lub muszą pracować mniej w wyniku błędu lekarskiego,
 • koszty przekwalifikowania można otrzymać, jeśli poszkodowany musi zmienić zawód z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • odszkodowanie jest formą rekompensaty mającej na celu pokrycie bezpośrednich strat finansowych,
 • zadośćuczynienie za krzywdę obejmuje rekompensatę za cierpienie fizyczne i emocjonalne spowodowane błędem medycznym.

Każda z tych form rekompensaty jest istotna w procesie dochodzenia praw, umożliwiając poszkodowanym lepsze radzenie sobie z konsekwencjami błędu lekarskiego.

Kto może starać się o odszkodowanie za błąd medyczny lub lekarski?

Prawo do ubiegania się o odszkodowanie za błąd medyczny przysługuje nie tylko poszkodowanym pacjentom, ale również ich najbliższej rodzinie w przypadku, gdy błąd medyczny prowadzi do śmierci pacjenta. Do roszczeń mogą upoważnione być osoby bliskie zmarłemu, takie jak współmałżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie czy rodzeństwo. Ważne jest, że w dochodzeniu praw nie zawsze decyduje formalny stopień pokrewieństwa, lecz faktyczne relacje i więzi łączące poszkodowanego z osobą, która wnosi roszczenie. Sprawy o odszkodowania za błędy medyczne i lekarskie należą do jednych z trudniejszych, dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy doświadczonego radcy prawnego lub prawnika. Wsparcia udziela między innymi Radca Prawny Anna Chabiera. Zachęcamy do kontaktu.

 

 

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Chabiera
NIP: 7671660483
REGON: 365681550

Adres: Kossaka 51/5L
64-920 Piła

Strona internetowa radca-chabiera.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu do cookies w Twojej przeglądarce. View more
Akceptuję