Prawo cywilne

Nasza Kancelaria świadczy szeroki zakres usług z dziedziny prawa cywilnego. Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem pozwów, wniosków oraz innych pism procesowych, jak również opiniowaniem i sporządzaniem umów. Reprezentujemy Klientów przed sądem, w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych, jak również w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Przykładowe sprawy z zakresu prawa cywilnego:

 • ochrona dóbr osobistych,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia (w szczególności z zakresu wypadków komunikacyjnych czy błędów medycznych), 
 • spłata należności (poparta zawarciem umowy),
 • zniesienie współwłasności,
 • eksmisja,
 • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu,
 • służebność (ustanowienie lub zmiana jej treści – szczególnie w służebności osobistej i drogi koniecznej),
 • uregulowanie lub ustalenie stanu prawnego nieruchomości,
 • zasiedzenie,
 • rozgraniczenie nieruchomości.
Prawo cywilne - klienci indywidualni

Prawo pracy

W ramach prawa pracy nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę/zlecenia/o dzieło
 • doradztwo we wszelkich sprawach odnośnie prawa pracy,
 • roszczenia pracownicze (odszkodowawcze, o wynagrodzenie, przywrócenie do pracy i inne),
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • reprezentowanie zarówno pracowników, jak i pracodawców w sporach (także przed sądem),
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • zwolnienia indywidualne oraz grupowe,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • nadgodziny,
 • kontrakty menedżerskie;
 • odprawy,
 • sprawy o dyskryminację i mobbing,
 • regulaminy pracy i wynagradzania, jak również inne akty i przepisy wewnętrzne pracodawcy,
 • świadectwa pracy i kary porządkowe,
 • pomoc prawną w toku kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, Sanepid itp.
Oferta dla klientów indywidualnych - prawo pracy

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Jedną z dziedzin prawa, w której się specjalizujemy, jest prawo rodzinne i opiekuńcze.

Zajmujemy się między innymi:

 • rozwodami,
 • separacjami,
 • podziałem majątku małżeńskiego,
 • alimentami, ustalaniem władzy rodzicielskiej, opieką i kontaktami z dziećmi,
 • ubezwłasnowolnieniem,
 • przysposobieniem,
 • ustaleniem ojcostwa.

Wiemy, że uporanie się ze sprawami rodzinnymi jak niezwykle ważne w życiu każdego człowieka. Nasza Kancelaria służy w tym zakresie profesjonalną i obiektywną obsługą prawną. W każdą powierzoną nam sprawę wkładamy pełne zaangażowanie, ustalając z każdym Klientem indywidualną strategię procesową. Dzięki temu możemy osiągać satysfakcjonujące efekty.

Prawo rodzinne i opiekuńcze - klienci indywidualni

Prawo administracyjne

Z zakresu prawa administracyjnego świadczymy obsługę prawną organów administracji publicznej, w sprawach szeroko rozumianego prawa budowlanego, jak również reprezentując Klientów Kancelarii w sprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym czy wojewódzkimi sądami administracyjnymi.

Jesteśmy w stanie poprowadzić Państwa sprawy: 

 • inwestycji drogowych i liniowych,
 • inwestycji budowlanych o charakterze deweloperskim,
 • inwestycji w zakresie budowy: nośników reklamowych, wież telefonii komórkowej, elektrowni i farm wiatrowych, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, składowisk odpadów, 
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • wpisu do rejestru zabytków,
 • legalizacji samowoli budowlanej,
 • z zakresu ochrony danych osobowych,
 • dotyczących tzw. mienia zabużańskiego (potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami państwa polskiego),
 • odnośnie koncesji i sprzedaży alkoholu,
 • z zakresu komunalizacji oraz wywłaszczenia mienia,
 • dotyczących wymiany i scalania gruntów,
 • z zakresu obywatelstwa, spraw meldunkowych, ewidencji ludności, aktu stanu cywilnego, imion i nazwisk,
 • z zakresu zdrowia i chorób zawodowych.
prawo administracyjne - klienci indywidualni

Prawo handlowe i gospodarcze

W oparciu o nasze długoletnie doświadczenie z dziedzin prawa gospodarczego i handlowego, oferujemy najwyższej jakości usługi w tym zakresie.

Obejmują one m.in.:

 • zakładanie spółek prawa handlowego oraz rejestrowanie ich i/lub dokonywanie zmian w KRS,
 • przygotowanie statutów i projektów umów,
 • prowadzenie zgromadzeń wspólników,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS,
 • obsługa przedsiębiorców w zakresie bieżącej działalności firm (w tym również korporacji),
 • doradztwo w wewnętrznych stosunkach między organami spółek i wspólnikami,
 • reprezentowanie firm przed organami administracyjnymi,
 • sporządzanie umów, pozwów i wniosków,
 • tworzenie, rozwiązywanie, negocjowanie i opiniowanie umów oraz zabezpieczanie ich wykonania,
 • prowadzenie spraw z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umów, 
 • tworzenie regulaminów i uchwał organów spółek,
 • windykacja wierzytelności;
 • zastępstwo procesowe dla firm przed organami egzekucyjnymi lub sądami.
prawo handlowe i gospodarcze

Prawo spadkowe

Udzielamy wsparcia i pomocy prawnej wszystkim uczestnikom postępowań: powodom, wnioskodawcom, pozwanym, uczestnikom.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych podczas konsultacji,
 • sporządzanie wniosków, pozwów i innych pism procesowych (pozwy o zachowek, odpowiedzi na pozew; wnioski: o stwierdzenie nabycia spadku, dowodowe i inne),
 • ustalanie strategii procesowych,
 • reprezentacja Klienta w sądzie podczas każdej sprawy spadkowej,
 • prowadzenie negocjacji z przeciwnikiem procesowym.

Reprezentujemy naszych Klientów podczas postępowań sądowych:

 • w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku,
 • w sprawach o zachowek,
 • w sprawach o podział spadku, jego odrzucenie lub przyjęcie,
 • podważenie testamentu,
 • wydziedziczenie.
Prawo spadkowe

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Chabiera
NIP: 7671660483
REGON: 365681550

Adres: Kossaka 51/5L
64-920 Piła

Strona internetowa radca-chabiera.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu do cookies w Twojej przeglądarce. View more
Akceptuję